HET HART GENEZEN VAN EEN GEKWETST KIND…

… is in een notendop hoe Karen Woodall alle inspanningen ziet binnen de ouderverstotingsproblematiek. Ze stelt in dit artikel ook dat deze materie niet eenduidig is en samen te vatten is in één welomlijnd probleem. Het is eerder een complex gegeven van meerdere problematieken bij alle betrokkenen en het is alsdusdanig ook niet te remediëren met één simpele therapeutische oplossing.
Een bijkomend probleem is dat er ook geen standaardtrajectbegeleiding bestaat, die op elk geval van toepassing is. Het blijft in eerste instantie zoeken naar een op maat gemaakt traject, rekening houdend met de noden en problematieken waar elk van de betrokkenen mee zit.
De uiteindelijke uitkomst moet evenwel altijd zijn dat het hart van een gekwetst kind weer geheeld wordt en dat een niet-verscheurende relatie met elk van beide ouders opnieuw mogelijk wordt. Dit “geneest” niet enkel het kind, maar zorgt er ook voor dat de volgende generaties binnen eenzelfde familie niet vervallen in dezelfde problematiek…

Oorspronkelijke blog van Karen Woodall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *