Boodschap van Karen Woodall 2018

Geachte

Ik schrijf als de hoofdtherapeut van de Family Separation Clinic (FSC) en als een internationaal erkende expert op het gebied van ouderverstoting. Ik ben lid van de ‘Parental Alienation Studies Group’ (PASG) en medeoprichter van de Europese vereniging ‘European Association of Parental Alienation Practitioners’ (EAPAP). Als onderdeel van mijn werk met deze beide groepen, ben ik bezig met het opstellen van de standaarden voor certificering op dit gebied wereldwijd. Ik ben de co-auteur van Understanding Parental Alienation: Learning to Cope, Helping to Heal (2017) Charles Thomas Illinois.

Ik schrijf je, omdat je een contactpersoon bent van het Huis van Hereniging (HvH). Een organisatie die is opgezet om ondersteunende diensten te verlenen aan gezinnen die te maken hebben met ouderverstoting in België en Nederland. De Family Separation Clinic, die wereldwijd wordt erkend, werkt samen met HvH om diensten te verlenen, waaronder herenigingsprogramma’s voor ernstig vervreemde kinderen en hun ouders in België en Nederland.

Als zodanig is HvH de enige organisatie die rechtstreeks werkt met de steun van de Family Separation Clinic en de enige organisatie waar FSC zijn expertise, begeleiding en supervisie aan levert. Het succes van de Family Separation Clinic op dit gebied is wereldwijd bekend en het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe diensten voor gezinnen die wereldwijd worden getroffen door ouderverstoting.

Het is belangrijk voor de Family Separation Clinic dat de mensen die op dit gebied willen werken of die geconfronteerd worden met het probleem van ouderverstoting, de samenwerking begrijpen die er is met Huis van Hereniging. Het is vooral belangrijk omdat in België en Nederland (zoals in veel andere landen op dit gebied) er een bijzonder moeilijke dynamiek is die van invloed is op ons werk. Deze dynamiek, die in sommige opzichten overeenkomt met de problemen die worden gezien bij de verstoting van ouders zelf, kan geruchten en moeilijkheden veroorzaken rond diegenen die deskundig zijn op dit gebied. Ik merk dat dit het geval is geweest voor Huis van Hereniging en ik wil de positie van de Family Separation Clinic op alle niveaus in dit opzicht verduidelijken.

De Family Separation Clinic werkt op basis van partnerschap samen met het Huis van Hereniging waarin FSC toezicht houdt op het werk van HvH. Daarnaast zal FSC binnenkort herenigingsprogramma’s trainen en afleveren in de familierechtbanken in België als onderdeel van dit partnerschap. FSC is verheugd dit werk in België aan te kunnen bieden en de praktijk in België te kunnen begeleiden, superviseren en standaardiseren in het kader van de European Association of Parental Alienation Practitioners.

De diensten die worden aangeboden door HvH zijn vergelijkbaar met die welke worden aangeboden door de Family Separation Clinic en zullen worden ontwikkeld en geleverd in overeenstemming met de normen van FSC, normen die internationaal worden erkend als beste praktijken op dit gebied. Dit biedt kwaliteitsborging voor alle diensten die via HvH worden geleverd, evenals management expertise en toezicht die wordt geleverd door Dr. Hamish Cameron in het Verenigd Koninkrijk, een kinder en jeugdpsychiater met een welbekend en hooggewaardeerd binnen het gebied van ouderverstoting.

We zijn verheugd om op deze manier met HvH samen te werken, omdat het voldoet aan de doelstellingen van de Family Separation Clinic om diensten over de hele wereld te repliceren voor gezinnen die te maken hebben met ouderlijke vervreemding. We zijn verheugd en trots om te zeggen dat we onze diensten in de VS al met succes hebben gerepliceerd, waar onlangs een hereniging van een zestien jarig jongetje werd ondernomen door nieuw opgeleide ouderverstotingsdeskundigen onder de begeleiding en supervisie van FSC. We begeleiden momenteel drie nieuwe herenigingstrajecten, waarvan er één binnenkort in Californië onder onze deskundige begeleiding zal worden ondernomen.

Als u meer informatie wilt over de Family Separation Clinic en Huis van Hereniging, laat het ons dan weten.

Binnenkort zullen we een volledig opgeleid, beheerd en begeleid herenigingsteam hebben dat klaar staat om te werken in België en we zullen verheugd zijn om toewijzingen voor dit werk in de zeer nabije toekomst te aanvaarden.


Vriendelijke groeten


Karen Woodall